Një strehëz e re për njerëzit në situatë rruge!

🏡👨‍👩‍👧 Bashkë me IADSA, Bashkia Tiranë çeli sot strehën e re,

🙌 e cila ofron ndihmën e parë për njerëzit e rrugës me veshmbathje,🧥🧢👞

ushqim🍎🍞🧀🥘🍴

dhe një shtrat për të kaluar natën.🛌🌜