Misioni

Misioni i kësaj Qendre është mundësimi i një  strehe emergjente për të  pastrehët e identifikuar në  situatë  rruge në  qytetin e Tiranës, e cilado të  shërbejë  si një  strehim funksional çdo ditë dhe paketën e shërbimeve të nevojës nga ora 20:00-8:00.