Qendra Sociale “Streha Tiranë” është e vendosur brenda në ambientet e ish-Uzinës së Autotraktorëve, aktualisht Uzina e Pjesëve të Ndërrimit për Automjete, Shkozë, ndodhur në zonën kadastrale 8170, në hartën me indeks M-N-20, Rruga “Ali Shefqeti”, brenda territorit të UPNA-së.Është bërë rikonstruksion, i realizuar në  zbatim të vendimit nr. 4/1, datë 09.03.2018, i Këshillit Teknik, Drejtoria e Përgjithshme e Punëve Publike, Bashkia Tiranë