Ky prezantim ka si synim tё prezantojë shërbimin më të ri të mundësuar nga Bashkia Tiranë, Qendrën Sociale “Streha Tiranë” e cila është ideuar për t’i ardhur në mbrojtje individëve në situatë rruge, përmes ofrimit të një strehe, kujdesi e mirëqenieje.

Në mbarë këtë proces, rëndësi të vecantë kanë edhe profesionistёt lokalё  tё cilёt ushtrojnё aktivitetin nё Tiranё, si pёrfaqёsues tё njёsive administrative apo   qendrave sociale bashkiake, tё cilёt pёrdorin metodёn e menaxhimit tё rastit (MR) pёr tё mbёshtetur dhe per t’u shёrbyer mё mirё grupeve vulnerabёl, tё tillё si janë edhe individët në situatë rruge